UBND Huyện Bình Giang
Từ Ngày 10/04/2024 Đến Ngày 17/04/2024
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN&TKQ huyện Bình Giang

31 73 29 39.7 % 2 2.7 % 0 0 %
2

Chi cục thuế Huyện Bình giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Lãnh đạo UBND huyện Bình Giang

91 91 89 97.8 % 2 2.2 % 0 0 %
4

Phòng Giáo dục huyện Bình Giang

8 32 8 25 % 0 0 % 0 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Giang

82 324 82 25.3 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Bình Giang

2 7 1 14.3 % 1 14.3 % 0 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Giang

11 44 11 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Giang

3 15 2 13.3 % 1 6.7 % 0 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Bình Giang

5 14 5 35.7 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị Trấn Kẻ Sặt

198 792 195 24.6 % 3 0.4 % 0 0 %
16

Văn phòng HĐND - UBND huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Xã Bình Minh

44 177 44 24.9 % 0 0 % 0 0 %
18

Xã Bình Xuyên

67 268 67 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Cổ Bì

59 238 59 24.8 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Hồng Khê

157 630 149 23.7 % 8 1.3 % 0 0 %
21

Xã Hùng Thắng

35 140 35 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Long Xuyên

114 456 114 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Nhân Quyền

66 264 66 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Thái Dương

85 340 85 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Thái Hòa

87 348 87 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Thái Học

92 368 92 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Tân Hồng

67 268 67 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Thúc Kháng

74 296 74 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Tân Việt

46 184 46 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Vĩnh Hồng

55 220 55 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Vĩnh Hưng

65 259 65 25.1 % 0 0 % 0 0 %
32

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
33

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
34

Bộ phận TN &TKQ Chi nhánh VP Đăng ký Đất đai Bình Giang

7 14 7 50 % 0 0 % 0 0 %
35

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Bình Giang

1 3 0 0 % 1 33.3 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...