UBND Huyện Bình Giang
Từ Ngày 18/05/2022 Đến Ngày 25/05/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN&TKQ huyện Bình Giang

342 824 326 39.6 % 16 1.9 % 0 0 %
2

Chi cục thuế Huyện Bình giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Lãnh đạo UBND huyện Bình Giang

163 163 163 100 % 0 0 % 0 0 %
4

Phòng Giáo dục huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Giang

34 136 34 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Bình Giang

1 3 1 33.3 % 0 0 % 0 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Giang

21 84 21 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Giang

28 30 28 93.3 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị Trấn Kẻ Sặt

36 153 36 23.5 % 0 0 % 0 0 %
16

Văn phòng HĐND - UBND huyện Bình Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Xã Bình Minh

16 68 16 23.5 % 0 0 % 0 0 %
18

Xã Bình Xuyên

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Xã Cổ Bì

88 361 88 24.4 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Hồng Khê

120 448 119 26.6 % 1 0.2 % 0 0 %
21

Xã Hùng Thắng

10 40 10 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Long Xuyên

37 148 37 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Nhân Quyền

38 158 38 24.1 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Thái Dương

87 348 87 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Thái Hòa

25 100 25 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Thái Học

24 96 24 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Tân Hồng

12 48 12 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Thúc Kháng

11 44 11 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Tân Việt

18 72 18 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Vĩnh Hồng

159 639 159 24.9 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Vĩnh Hưng

40 160 40 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
33

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
34

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Bình Giang

336 1876 320 17.1 % 16 0.9 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...