UBND Huyện Cẩm Giàng
Từ Ngày 02/06/2023 Đến Ngày 09/06/2023
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Bộ phận TN&TKQ huyện Cẩm Giàng

87 163 68 41.7 % 19 11.7 % 0 0 %
3

Lãnh Đạo UBND huyện Cẩm Giàng

47 48 46 95.8 % 1 2.1 % 0 0 %
4

Phòng Giáo dục huyện Cẩm Giàng

2 8 0 0 % 2 25 % 0 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Giàng

7 28 7 25 % 0 0 % 0 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Giàng

33 121 24 19.8 % 9 7.4 % 0 0 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm Giàng

32 128 28 21.9 % 4 3.1 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng

1 5 1 20 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Cẩm Giàng

34 139 31 22.3 % 3 2.2 % 0 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị trấn Cẩm Giang

157 630 156 24.8 % 1 0.2 % 0 0 %
16

Thị trấn Lai Cách

147 600 147 24.5 % 0 0 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã Cẩm Hưng

54 216 54 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Cao An

193 772 193 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Cẩm Đông

107 428 107 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Định Sơn

69 276 69 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Cẩm Đoài

61 246 61 24.8 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Cẩm Điền

49 196 49 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Cẩm Hoàng

88 367 86 23.4 % 2 0.5 % 0 0 %
25

Xã Cẩm Phúc

84 346 83 24 % 1 0.3 % 0 0 %
26

Xã Cẩm Văn

115 462 114 24.7 % 1 0.2 % 0 0 %
27

Xã Cẩm Vũ

105 458 102 22.3 % 3 0.7 % 0 0 %
28

Xã Đức Chính

92 376 91 24.2 % 1 0.3 % 0 0 %
29

Xã Lương Điền

105 431 104 24.1 % 1 0.2 % 0 0 %
30

Xã Ngọc Liên

69 294 69 23.5 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Thạch Lỗi

47 191 45 23.6 % 2 1 % 0 0 %
32

Xã Tân Trường

89 365 89 24.4 % 0 0 % 0 0 %
33

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
34

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Cẩm Giàng

1 5 0 0 % 1 20 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...