UBND Huyện Cẩm Giàng
Từ Ngày 21/09/2022 Đến Ngày 28/09/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Bộ phận TN&TKQ huyện Cẩm Giàng

84 173 81 46.8 % 3 1.7 % 0 0 %
3

Lãnh Đạo UBND huyện Cẩm Giàng

100 100 99 99 % 0 0 % 1 1 %
4

Phòng Giáo dục huyện Cẩm Giàng

3 12 1 8.3 % 2 16.7 % 0 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Giàng

5 20 5 25 % 0 0 % 0 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Giàng

106 392 105 26.8 % 0 0 % 1 0.3 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm Giàng

23 92 22 23.9 % 1 1.1 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Cẩm Giàng

18 73 18 24.7 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị trấn Cẩm Giang

227 912 227 24.9 % 0 0 % 0 0 %
16

Thị trấn Lai Cách

135 540 135 25 % 0 0 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã Cẩm Hưng

56 228 56 24.6 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Cao An

139 556 139 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Cẩm Đông

310 1245 310 24.9 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Định Sơn

115 460 115 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Cẩm Đoài

90 360 90 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Cẩm Điền

102 408 102 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Cẩm Hoàng

59 238 59 24.8 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Cẩm Phúc

105 420 105 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Cẩm Văn

153 615 153 24.9 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Cẩm Vũ

80 320 80 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Đức Chính

247 1009 247 24.5 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Lương Điền

105 425 105 24.7 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Ngọc Liên

108 438 108 24.7 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Thạch Lỗi

158 631 157 24.9 % 0 0 % 1 0.2 %
32

Xã Tân Trường

205 824 205 24.9 % 0 0 % 0 0 %
33

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
34

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Cẩm Giàng

4 20 4 20 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...