UBND Huyện Gia Lộc
Từ Ngày 02/06/2023 Đến Ngày 09/06/2023
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Gia Lộc

119 273 59 21.6 % 60 22 % 0 0 %
4

Lãnh Đạo UBND huyện Gia Lộc

50 50 49 98 % 1 2 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Gia Lộc

34 136 1 0.7 % 33 24.3 % 0 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gia Lộc

3 12 3 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gia Lộc

38 129 16 12.4 % 22 17.1 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Lộc

26 104 22 21.2 % 4 3.8 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Gia Lộc

1 5 1 20 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Gia Lộc

185 742 184 24.8 % 1 0.1 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã Đồng Quang

7 28 7 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Đoàn Thượng

30 120 30 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Đức Xương

41 177 41 23.2 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Gia Khánh

36 144 35 24.3 % 1 0.7 % 0 0 %
22

Xã Gia Lương

30 120 30 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Gia Tân

54 220 52 23.6 % 2 0.9 % 0 0 %
24

Xã Hoàng Diệu

62 252 57 22.6 % 5 2 % 0 0 %
25

Xã Hồng Hưng

17 68 17 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Lê Lợi

68 275 51 18.5 % 17 6.2 % 0 0 %
27

Xã Nhật Tân

37 160 31 19.4 % 6 3.8 % 0 0 %
28

Xã Phạm Trấn

166 664 166 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Quang Minh

43 172 43 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Thống Kênh

40 161 39 24.2 % 1 0.6 % 0 0 %
31

Xã Thống Nhất

68 272 68 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Toàn Thắng

49 214 46 21.5 % 3 1.4 % 0 0 %
33

Xã Tân Tiến

42 176 40 22.7 % 2 1.1 % 0 0 %
34

Xã Yết Kiêu

65 263 62 23.6 % 3 1.1 % 0 0 %
35

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Gia Lộc

32 160 31 19.4 % 1 0.6 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...