UBND Huyện Gia Lộc
Từ Ngày 18/05/2022 Đến Ngày 25/05/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Gia Lộc

264 659 255 38.7 % 6 0.9 % 3 0.5 %
4

Lãnh Đạo UBND huyện Gia Lộc

217 217 212 97.7 % 2 0.9 % 3 1.4 %
5

Phòng Giáo dục huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gia Lộc

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gia Lộc

58 232 56 24.1 % 0 0 % 2 0.9 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Lộc

22 88 22 25 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lộc

30 85 30 35.3 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Gia Lộc

14 56 14 25 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Gia Lộc

133 548 131 23.9 % 0 0 % 2 0.4 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Gia Lộc

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã Đồng Quang

48 192 48 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Đoàn Thượng

57 228 57 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Đức Xương

43 170 43 25.3 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Gia Khánh

70 280 70 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Gia Lương

60 240 60 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Gia Tân

22 88 22 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hoàng Diệu

19 70 19 27.1 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Hồng Hưng

10 40 10 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Lê Lợi

30 120 30 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Nhật Tân

40 160 40 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Phạm Trấn

38 144 38 26.4 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Quang Minh

43 172 43 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Thống Kênh

81 324 81 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Thống Nhất

58 230 58 25.2 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Toàn Thắng

52 206 52 25.2 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tân Tiến

33 132 33 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Yết Kiêu

294 1174 294 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Gia Lộc

244 1326 237 17.9 % 6 0.5 % 1 0.1 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...