UBND Huyện Ninh Giang
Từ Ngày 18/05/2022 Đến Ngày 25/05/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Ninh Giang

523 1144 522 45.6 % 1 0.1 % 0 0 %
4

Chi cục thuế Huyện Ninh giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
5

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang

326 326 324 99.4 % 2 0.6 % 0 0 %
6

Phòng Giáo dục huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
7

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ninh Giang

2 8 2 25 % 0 0 % 0 0 %
8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang

22 88 21 23.9 % 1 1.1 % 0 0 %
9

Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang

19 76 18 23.7 % 1 1.3 % 0 0 %
12

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Giang

107 149 107 71.8 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang

42 168 42 25 % 0 0 % 0 0 %
14

Phòng Thanh tra huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Phòng Y Tế huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Thị trấn Ninh Giang

24 96 24 25 % 0 0 % 0 0 %
18

Văn phòng HĐND - UBND huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Xã An Đức

86 344 82 23.8 % 4 1.2 % 0 0 %
20

Xã Đồng Tâm

13 52 13 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Đông Xuyên

12 48 12 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Hồng Đức

18 72 18 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Hồng Dụ

57 228 57 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hiệp Lực

21 84 21 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Hưng Long

52 208 52 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Hồng Phúc

17 68 17 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Hồng Phong

18 72 18 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Kiến Quốc

37 148 37 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Nghĩa An

6 24 6 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Ninh Hải

53 212 52 24.5 % 1 0.5 % 0 0 %
31

Xã Tân Hương

26 104 26 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Tân Phong

68 272 68 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tân Quang

107 428 107 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Ứng Hoè

175 700 175 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Vĩnh Hòa

45 180 45 25 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Văn Hội

62 248 62 25 % 0 0 % 0 0 %
37

Xã Vạn Phúc

41 164 41 25 % 0 0 % 0 0 %
38

Văn phòng ĐKQSDĐ

459 2746 459 16.7 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...