UBND Huyện Ninh Giang
Từ Ngày 02/06/2023 Đến Ngày 09/06/2023
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Ninh Giang

72 114 40 35.1 % 32 28.1 % 0 0 %
4

Chi cục thuế Huyện Ninh giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
5

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang

37 37 32 86.5 % 5 13.5 % 0 0 %
6

Phòng Giáo dục huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
7

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ninh Giang

6 24 6 25 % 0 0 % 0 0 %
8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang

31 92 4 4.3 % 27 29.3 % 0 0 %
9

Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
11

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Giang

5 15 4 26.7 % 1 6.7 % 0 0 %
13

Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang

8 32 8 25 % 0 0 % 0 0 %
14

Phòng Thanh tra huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Phòng Y Tế huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Thị trấn Ninh Giang

59 242 59 24.4 % 0 0 % 0 0 %
18

Văn phòng HĐND - UBND huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Xã An Đức

121 506 111 21.9 % 10 2 % 0 0 %
20

Xã Đồng Tâm

36 146 35 24 % 1 0.7 % 0 0 %
21

Xã Đông Xuyên

22 89 21 23.6 % 1 1.1 % 0 0 %
22

Xã Hồng Đức

61 246 59 24 % 2 0.8 % 0 0 %
23

Xã Hồng Dụ

20 89 20 22.5 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hiệp Lực

18 72 18 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Hưng Long

108 432 105 24.3 % 2 0.5 % 1 0.2 %
26

Xã Hồng Phúc

55 220 55 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Hồng Phong

81 330 81 24.5 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Kiến Quốc

91 367 91 24.8 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Nghĩa An

41 165 41 24.8 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Ninh Hải

50 219 49 22.4 % 1 0.5 % 0 0 %
31

Xã Tân Hương

23 110 17 15.5 % 6 5.5 % 0 0 %
32

Xã Tân Phong

53 221 53 24 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tân Quang

109 444 105 23.6 % 4 0.9 % 0 0 %
34

Xã Ứng Hoè

44 181 44 24.3 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Vĩnh Hòa

13 62 11 17.7 % 2 3.2 % 0 0 %
36

Xã Văn Hội

36 144 36 25 % 0 0 % 0 0 %
37

Xã Vạn Phúc

26 104 26 25 % 0 0 % 0 0 %
38

Văn phòng ĐKQSDĐ

12 55 7 12.7 % 5 9.1 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...