UBND Huyện Ninh Giang
Từ Ngày 01/02/2023 Đến Ngày 08/02/2023
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Ninh Giang

23 51 14 27.5 % 9 17.6 % 0 0 %
4

Chi cục thuế Huyện Ninh giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
5

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang

18 18 11 61.1 % 7 38.9 % 0 0 %
6

Phòng Giáo dục huyện Ninh Giang

2 6 0 0 % 2 33.3 % 0 0 %
7

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang

3 9 3 33.3 % 0 0 % 0 0 %
9

Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
11

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang

17 68 10 14.7 % 7 10.3 % 0 0 %
12

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
14

Phòng Thanh tra huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Phòng Y Tế huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Thị trấn Ninh Giang

61 244 61 25 % 0 0 % 0 0 %
18

Văn phòng HĐND - UBND huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Xã An Đức

63 252 63 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Đồng Tâm

10 40 10 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Đông Xuyên

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Hồng Đức

78 315 78 24.8 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Hồng Dụ

62 272 62 22.8 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hiệp Lực

23 98 23 23.5 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Hưng Long

97 394 97 24.6 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Hồng Phúc

84 347 84 24.2 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Hồng Phong

61 257 61 23.7 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Kiến Quốc

25 106 25 23.6 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Nghĩa An

9 36 9 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Ninh Hải

55 220 55 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Tân Hương

18 86 18 20.9 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Tân Phong

116 473 116 24.5 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tân Quang

81 324 81 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Ứng Hoè

90 380 90 23.7 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Vĩnh Hòa

12 51 12 23.5 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Văn Hội

29 131 29 22.1 % 0 0 % 0 0 %
37

Xã Vạn Phúc

5 20 5 25 % 0 0 % 0 0 %
38

Văn phòng ĐKQSDĐ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...