UBND Huyện Ninh Giang
Từ Ngày 21/09/2022 Đến Ngày 28/09/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Ninh Giang

82 155 82 52.9 % 0 0 % 0 0 %
4

Chi cục thuế Huyện Ninh giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
5

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang

97 97 97 100 % 0 0 % 0 0 %
6

Phòng Giáo dục huyện Ninh Giang

22 88 22 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang

38 151 38 25.2 % 0 0 % 0 0 %
9

Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
11

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang

14 56 14 25 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Giang

8 24 8 33.3 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang

8 32 8 25 % 0 0 % 0 0 %
14

Phòng Thanh tra huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Phòng Y Tế huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Thị trấn Ninh Giang

842 3368 842 25 % 0 0 % 0 0 %
18

Văn phòng HĐND - UBND huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Xã An Đức

234 936 232 24.8 % 2 0.2 % 0 0 %
20

Xã Đồng Tâm

6 24 5 20.8 % 0 0 % 1 4.2 %
21

Xã Đông Xuyên

7 28 7 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Hồng Đức

124 496 124 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Hồng Dụ

656 2624 656 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hiệp Lực

68 272 68 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Hưng Long

142 568 134 23.6 % 8 1.4 % 0 0 %
26

Xã Hồng Phúc

255 1020 255 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Hồng Phong

178 712 178 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Kiến Quốc

209 836 209 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Nghĩa An

129 516 129 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Ninh Hải

114 456 114 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Tân Hương

253 1012 253 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Tân Phong

124 496 124 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tân Quang

195 780 195 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Ứng Hoè

349 1398 349 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Vĩnh Hòa

171 684 171 25 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Văn Hội

279 1116 279 25 % 0 0 % 0 0 %
37

Xã Vạn Phúc

180 720 180 25 % 0 0 % 0 0 %
38

Văn phòng ĐKQSDĐ

37 177 37 20.9 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...