UBND Huyện Ninh Giang
Từ Ngày 10/04/2024 Đến Ngày 17/04/2024
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN &TKQ Chi nhánh VP Đăng ký Đất đai Ninh Giang

14 28 14 50 % 0 0 % 0 0 %
2

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
4

Bộ phận TN&TKQ huyện Ninh Giang

55 111 47 42.3 % 8 7.2 % 0 0 %
5

Chi cục thuế Huyện Ninh giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang

40 40 34 85 % 6 15 % 0 0 %
7

Phòng Giáo dục huyện Ninh Giang

6 23 5 21.7 % 1 4.3 % 0 0 %
8

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ninh Giang

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
9

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang

8 18 7 38.9 % 1 5.6 % 0 0 %
10

Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
11

Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
12

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang

18 72 12 16.7 % 6 8.3 % 0 0 %
13

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Giang

11 11 11 100 % 0 0 % 0 0 %
14

Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang

22 88 22 25 % 0 0 % 0 0 %
15

Phòng Thanh tra huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Phòng Y Tế huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Thị trấn Ninh Giang

30 120 30 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Văn phòng HĐND - UBND huyện Ninh Giang

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
20

Xã An Đức

38 152 38 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Đồng Tâm

9 37 9 24.3 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Đông Xuyên

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Hồng Đức

49 197 49 24.9 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hồng Dụ

24 96 24 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Hiệp Lực

10 40 10 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Hưng Long

69 276 69 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Hồng Phúc

97 389 97 24.9 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Hồng Phong

27 110 26 23.6 % 1 0.9 % 0 0 %
29

Xã Kiến Quốc

35 140 35 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Nghĩa An

67 269 67 24.9 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Ninh Hải

30 122 30 24.6 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Tân Hương

5 20 5 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tân Phong

48 192 48 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Tân Quang

44 178 44 24.7 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Ứng Hoè

58 233 58 24.9 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Vĩnh Hòa

44 176 44 25 % 0 0 % 0 0 %
37

Xã Văn Hội

146 584 146 25 % 0 0 % 0 0 %
38

Xã Vạn Phúc

22 89 22 24.7 % 0 0 % 0 0 %
39

Văn phòng ĐKQSDĐ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...