UBND Huyện Thanh Hà
Từ Ngày 18/05/2022 Đến Ngày 25/05/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Thanh Hà

364 755 338 44.8 % 10 1.3 % 16 2.1 %
4

Phòng Giáo dục huyện Thanh Hà

4 16 4 25 % 0 0 % 0 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà

18 72 18 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà

19 69 19 27.5 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Thanh Hà

16 64 10 15.6 % 6 9.4 % 0 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị trấn Thanh Hà

43 172 42 24.4 % 1 0.6 % 0 0 %
16

Văn phòng HĐND - UBND huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Xã Cẩm Chế

55 220 54 24.5 % 1 0.5 % 0 0 %
18

Xã Hồng Lạc

74 302 74 24.5 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Liên Mạc

24 96 24 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã An Phượng

62 248 62 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Thanh An

74 296 74 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Tân An

31 124 31 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Thanh Quang

28 109 28 25.7 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Thanh Cường

28 109 28 25.7 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Thanh Hồng

32 128 32 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Thanh Hải

83 332 83 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Thanh Khê

25 100 25 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Thanh Lang

39 156 37 23.7 % 2 1.3 % 0 0 %
29

Xã Thanh Sơn

126 504 126 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Thanh Thủy

34 118 34 28.8 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Tân Việt

98 386 98 25.4 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Thanh Xá

51 204 51 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Thanh Xuân

44 176 30 17 % 14 8 % 0 0 %
34

Xã Việt Hồng

33 132 33 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Vĩnh Lập

15 57 12 21.1 % 3 5.3 % 0 0 %
36

Lãnh Đạo UBND huyện Thanh Hà

228 228 205 89.9 % 7 3.1 % 16 7 %
37

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Thanh Hà

314 1719 294 17.1 % 4 0.2 % 16 0.9 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...