UBND Huyện Thanh Hà
Từ Ngày 21/09/2022 Đến Ngày 28/09/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Thanh Hà

119 194 105 54.1 % 9 4.6 % 5 2.6 %
4

Phòng Giáo dục huyện Thanh Hà

4 16 4 25 % 0 0 % 0 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Hà

148 556 148 26.6 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà

10 40 10 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà

19 62 18 29 % 1 1.6 % 0 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Thanh Hà

14 56 9 16.1 % 5 8.9 % 0 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị trấn Thanh Hà

103 412 103 25 % 0 0 % 0 0 %
16

Văn phòng HĐND - UBND huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Xã Cẩm Chế

211 844 211 25 % 0 0 % 0 0 %
18

Xã Hồng Lạc

248 996 248 24.9 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Liên Mạc

107 430 107 24.9 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã An Phượng

37 154 37 24 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Thanh An

116 470 116 24.7 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Tân An

35 140 35 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Thanh Quang

52 208 52 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Thanh Cường

138 557 136 24.4 % 2 0.4 % 0 0 %
25

Xã Thanh Hồng

134 537 129 24 % 5 0.9 % 0 0 %
26

Xã Thanh Hải

149 599 114 19 % 35 5.8 % 0 0 %
27

Xã Thanh Khê

63 256 62 24.2 % 1 0.4 % 0 0 %
28

Xã Thanh Lang

129 524 129 24.6 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Thanh Sơn

104 417 104 24.9 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Thanh Thủy

56 224 56 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Tân Việt

167 668 167 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Thanh Xá

110 446 109 24.4 % 1 0.2 % 0 0 %
33

Xã Thanh Xuân

93 372 89 23.9 % 4 1.1 % 0 0 %
34

Xã Việt Hồng

88 360 88 24.4 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Vĩnh Lập

27 115 25 21.7 % 2 1.7 % 0 0 %
36

Lãnh Đạo UBND huyện Thanh Hà

175 175 166 94.9 % 4 2.3 % 5 2.9 %
37

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Thanh Hà

50 236 41 17.4 % 4 1.7 % 5 2.1 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...