UBND Huyện Tứ Kỳ
Từ Ngày 01/02/2023 Đến Ngày 08/02/2023
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Tứ Kỳ

47 88 43 48.9 % 4 4.5 % 0 0 %
4

Lãnh Đạo UBND huyện Tứ Kỳ

10 10 10 100 % 0 0 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tứ Kỳ

2 7 2 28.6 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tứ Kỳ

18 58 17 29.3 % 1 1.7 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tứ Kỳ

13 52 10 19.2 % 3 5.8 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Tứ Kỳ

16 54 16 29.6 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Tứ Kỳ

26 107 26 24.3 % 0 0 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã An Thanh

52 210 51 24.3 % 1 0.5 % 0 0 %
19

Xã Bình Lãng

34 141 33 23.4 % 1 0.7 % 0 0 %
20

Xã Cộng Lạc

47 189 45 23.8 % 2 1.1 % 0 0 %
21

Xã Dân Chủ

23 94 23 24.5 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Đại Sơn

49 196 49 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Đại Hợp

27 108 27 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hưng Đạo

75 300 71 23.7 % 4 1.3 % 0 0 %
25

Xã Hà Kỳ

26 128 26 20.3 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Hà Thanh

3 14 3 21.4 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Minh Đức

36 144 32 22.2 % 4 2.8 % 0 0 %
28

Xã Nguyên Giáp

54 216 41 19 % 13 6 % 0 0 %
29

Xã Ngọc Kỳ

23 92 23 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Phượng Kỳ

39 156 39 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Quang Khải

36 144 36 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Quảng Nghiệp

59 236 59 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Quang Phục

56 224 56 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Quang Trung

55 222 55 24.8 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Tân Kỳ

18 72 17 23.6 % 1 1.4 % 0 0 %
36

Xã Tiên Động

17 70 17 24.3 % 0 0 % 0 0 %
37

Xã Tái Sơn

19 84 19 22.6 % 0 0 % 0 0 %
38

Xã Chí Minh

57 229 57 24.9 % 0 0 % 0 0 %
39

Xã Văn Tố

23 95 17 17.9 % 6 6.3 % 0 0 %
40

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...