UBND Huyện Thanh Miện
Từ Ngày 28/11/2022 Đến Ngày 05/12/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Thanh Miện

82 198 80 40.4 % 2 1 % 0 0 %
4

Phòng Giáo dục huyện Thanh Miện

1 4 0 0 % 1 25 % 0 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Miện

2 6 2 33.3 % 0 0 % 0 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Miện

44 169 43 25.4 % 1 0.6 % 0 0 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Miện

3 9 3 33.3 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện

41 167 41 24.6 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị trấn Thanh Miện

82 332 80 24.1 % 2 0.6 % 0 0 %
16

Văn phòng HĐND - UBND huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Xã Chi Lăng Bắc

82 345 82 23.8 % 0 0 % 0 0 %
18

Xã Chi Lăng Nam

63 256 63 24.6 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Cao Thắng

53 222 49 22.1 % 4 1.8 % 0 0 %
20

Xã Đoàn Kết

59 236 59 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Đoàn Tùng

95 391 94 24 % 1 0.3 % 0 0 %
22

Xã Hồng Quang

31 132 31 23.5 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Lê Hồng

34 150 34 22.7 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Lam Sơn

36 144 36 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Ngũ Hùng

59 259 57 22 % 2 0.8 % 0 0 %
26

Xã Ngô Quyền

58 235 58 24.7 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Phạm Kha

102 411 102 24.8 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Tứ Cường

65 269 65 24.2 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Thanh Giang

97 394 97 24.6 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Hồng Phong

59 246 59 24 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Thanh Tùng

60 246 60 24.4 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Tân Trào

41 170 41 24.1 % 0 0 % 0 0 %
33

Lãnh Đạo UBND huyện Thanh Miện

63 63 63 100 % 0 0 % 0 0 %
34

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Thanh Miện

16 80 16 20 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...