UBND Huyện Thanh Miện
Từ Ngày 27/06/2022 Đến Ngày 04/07/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Thanh Miện

60 140 53 37.9 % 7 5 % 0 0 %
4

Phòng Giáo dục huyện Thanh Miện

5 20 0 0 % 5 25 % 0 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Miện

4 12 4 33.3 % 0 0 % 0 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Miện

25 100 22 22 % 3 3 % 0 0 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện

10 40 10 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Miện

5 19 5 26.3 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện

26 104 24 23.1 % 2 1.9 % 0 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị trấn Thanh Miện

126 527 126 23.9 % 0 0 % 0 0 %
16

Văn phòng HĐND - UBND huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Xã Chi Lăng Bắc

42 177 42 23.7 % 0 0 % 0 0 %
18

Xã Chi Lăng Nam

82 328 82 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Cao Thắng

74 296 73 24.7 % 1 0.3 % 0 0 %
20

Xã Đoàn Kết

58 242 58 24 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Đoàn Tùng

107 434 107 24.7 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Hồng Quang

115 460 115 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Lê Hồng

52 217 52 24 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Lam Sơn

124 496 122 24.6 % 1 0.2 % 1 0.2 %
25

Xã Ngũ Hùng

41 171 41 24 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Ngô Quyền

27 114 25 21.9 % 2 1.8 % 0 0 %
27

Xã Phạm Kha

177 708 176 24.9 % 1 0.1 % 0 0 %
28

Xã Tứ Cường

56 233 56 24 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Thanh Giang

90 366 90 24.6 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Hồng Phong

44 179 44 24.6 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Thanh Tùng

172 688 172 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Tân Trào

60 240 60 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Lãnh Đạo UBND huyện Thanh Miện

54 54 51 94.4 % 3 5.6 % 0 0 %
34

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Thanh Miện

10 49 10 20.4 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...