UBND Huyện Thanh Miện
Từ Ngày 10/04/2024 Đến Ngày 17/04/2024
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN &TKQ Chi nhánh VP Đăng ký Đất đai Thanh Miện

16 32 13 40.6 % 3 9.4 % 0 0 %
2

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
4

Bộ phận TN&TKQ huyện Thanh Miện

90 201 77 38.3 % 13 6.5 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Thanh Miện

4 16 3 18.8 % 1 6.3 % 0 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Miện

3 12 3 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Miện

44 152 41 27 % 3 2 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Thanh Miện

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện

34 136 28 20.6 % 6 4.4 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện

30 120 27 22.5 % 3 2.5 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Thanh Miện

78 312 71 22.8 % 7 2.2 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã Chi Lăng Bắc

55 220 55 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Chi Lăng Nam

59 238 58 24.4 % 1 0.4 % 0 0 %
20

Xã Cao Thắng

36 144 32 22.2 % 4 2.8 % 0 0 %
21

Xã Đoàn Kết

29 118 28 23.7 % 1 0.8 % 0 0 %
22

Xã Đoàn Tùng

111 444 111 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Hồng Quang

61 248 61 24.6 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Lê Hồng

26 104 26 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Lam Sơn

57 230 57 24.8 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Ngũ Hùng

49 198 49 24.7 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Ngô Quyền

21 86 21 24.4 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Phạm Kha

88 358 88 24.6 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Tứ Cường

168 672 168 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Thanh Giang

109 438 109 24.9 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Hồng Phong

67 269 66 24.5 % 1 0.4 % 0 0 %
32

Xã Thanh Tùng

58 233 58 24.9 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tân Trào

17 72 17 23.6 % 0 0 % 0 0 %
34

Lãnh Đạo UBND huyện Thanh Miện

69 69 64 92.8 % 5 7.2 % 0 0 %
35

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Thanh Miện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...